+49 (0) 511/4739634

Genel Sözleşme Şartları

 

1. Geçerlilik Alanı

(1) İşi üstlenenin (bundan sonra kısaca "tercüman" olarak da anılacaktır) tüm teklifleri, hizmetleri ve teslimatları yalnızca işbu Genel Sözleşme Şartları esas alınarak gerçekleşir.

 

(2) İşi verenin kendi ticari veya Genel Sözleşme Şartları var ise ve işi üstlenen tarafından yazılı olarak kabul edilmedi ise geçersizdir.

 

2. Teklifler

Yazılı olarak özel teklifler düzenlenmiş ise –ve herhangi başka bir antlaşma yok ise– bu teklifler 6 hafta geçerli, daha sonra serbesttirler.

 

3. Sipariş Şartları

(1) İşin siparişi verildiği takdirde işi veren işbu Genel Sözleşme Şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

(2) İş siparişleri faks, posta, e-posta veya şahsen verilebilir.

 

(3) Alınan siparişler, acil siparişler hariç, sipariş tarihine göre sırayla yapılır.

 

(4) Acil siparişler işi üstlenen tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra kabul edilmiş sayılır.

 

(5) İşi üstlenen işi kabul etmek zorunda değildir.

 

(6) Siparişi verilen bir işin iptali yalnızca yazılı olarak mümkündür.

 

(7) Yazılı çevirilerde işin iptali işe başlama tarihine kadar mümkündür. Tercümanlık (sözlü çeviri) işlerinde ise işin iptali ilk iş gününden en geç 5 gün öncesine kadar mümkündür. Daha sonraki iptallerde işi üstlenenin o zamana kadar tercümesini yapmış olduğu bölümler, çalışmış olduğu iş saatleri ve yapmış olduğu masraflar işi veren tarafından ödenmek zorundadır. Ayrıca tercümanlık işlerinde böyle bir durumda işi üstlenen kazanç eksikliği nedeniyle tazminat hakkına sahiptir. Tazminat miktarı en az "JVEG" kanununda yer alan miktarlara göre hesaplanır.

 

(8) İşbu sözleşme ile ilgili değişiklikler veya ilaveler yalnızca yazılı olarak yapılır ve işi üstlenenin yazılı onayını gerektirir.

 

4. İşi Verenin Görevleri

(1) İşin düzenli olarak yapıla bilmesi için gerekli olan tüm bilgilerin ve evrakların işi veren tarafından işi üstlenene zamanında verilmesi zorunludur.

 

(2) Madde 4.1 işi veren tarafından yerine getirilmediğinde doğabilecek hatalardan ve gecikmelerden işi üstlenen sorumlu değildir.

 

(3) Yazılı çeviri işlerinde işi veren işi üstlenene makul bir zaman tanımak zorundadır. Günde 4 norm sayfası artı 3 gün posta yolu için yönerge olarak esas alınır.

 

5. Garanti

(1) İşi üstlenen hatalarını düzeltme hakkına sahiptir.

 

(2) Yapılan tercümede herhangi bir hata var ise ve teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde işi veren tarafından yazılı olarak ve yapılan hatanın ayrıntılarını belirterek işi üstlenene bildirilirse, işi üstlenen ücretsiz olarak hataların düzeltilmesi ile yükümlüdür.

 

(3) Hataların düzeltilmesi için işi üstlenene makul bir zaman tanınması gerekir.

 

6. Sorumluluk

(1) İhmalcilik ve kasıt hariç işi üstlenenin herhangi bir başka sorumluluğu yoktur.

 

(2) İşi verenin herhangi bir geçerli talebi var ise, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde bunu işi üstlenene yazılı olarak ve yeterli şekilde açıklayarak bildirmesi gerekir. Bu süre bittikten sonra işi verenin herhangi bir talep, tazminat v.s. hakkı yoktur.

 

7. Sorumluluk Dışı Maddeler

(1) Tercümesi yapılan sözlerin doğruluğunu incelemek tercümanın görevi değildir. Bu nedenle doğabilecek herhangi bir sorundan işi üstlenen sorumlu değildir.

 

(2) Yazılı çevirisi yapılan metinlerin doğruluğunu incelemek tercümanın görevi değildir. Bu nedenle doğabilecek herhangi bir sorundan işi üstlenen sorumlu değildir.

 

(3) Çeşitli alternatifleri olan kısaltmaların doğru tercümeleri/çevirileri garanti edilemez. Çeşitli alternativleri olan kısaltmaların tercümelerinden/çevirilerinden işi üstlenen sorumlu değildir.

 

(4) Okunması zor olan ve hatalı olarak gönderilen metinlerin çevirilerinden işi üstlenen sorumlu değildir.

 

8. Mülkiyetin Muhafazası

Çevirisi yapılan metnin ücreti tam olarak ödenene kadar mülkiyet sahibi işi üstlenendir. Herhangi yazılı bir antlaşma yok ise ücret tam olarak ödenene kadar işi verenin metni kullanma hakkı yoktur.

 

9. Telif Hakkı

(1) Çevirilerin telif hakkı işi üstlenenindir.

 

(2) Sözlü tercümelerin görsel ve sözel kayıtlarının (cd, video, kaset, v.s.) herhangi bir şekilde kullanılabilmesi için işi üstlenenin kullanımdan önce yazılı olarak onayı gerekir.

 

(3) İşi üstlenenin yapmış olduğu işi özellikle dağıtma ve herhangi bir şekilde çoğaltma (fotokopi, mikrofilm, Internet ve multimedya kullanımı, CD v. s.) söz konusu ise, işi verenin bu durumu önceden işi üstlenene bildirmesi zorunludur.

 

10. Yerine Getirme, Teslimat ve Ödeme Şartları

(1) Sözlü tercümelerde tercüman görev saatinden makul bir zaman öncesinde görev yerine geldi ise görevini yerine getirmiş sayılır.

 

(2) İşi veren 4. madde de belirtilen görevlerini yerine getirmedi ise, işi üstlenen antlaşmada belirtilen terminleri (randevuları) yerine getirmek zorunda değildir.

 

(3) İşi veren ödemelerini zamanında yapmıyor ise, işi üstlenen ücretlerini alana kadar işini durdurabilir (özellikle taksit ile ödeme antlaşması yapıldı ise). Böyle bir durumda yerine getirme ve teslimat süreleri işin durdurulduğu süre eşitliğinde uzar.

 

(4) Herhangi bir değişiklik veya ilave söz konusu ise yerine getirme ve teslimat süreleri değişiklik veya ilave süresi eşitliğinde uzar.

 

(5) Çevirisi yapılmış olan metin antlaşmada yer alan süre içerisinde gönderildi ise teslimat tarihi yerine getirilmiş sayılır. Çevirisi yapılmış olan metin antlaşmaya göre posta, e-posta, paket servisi, nakliyat şirketi ile gönderilir. Çevirisi yapılmış olan metnin postaya, paket servisine, nakliyat şirketine, v.s. verildiği andan itibaren teslimat koşulları yerine getirilmiş sayılır. Nakliyattan işi veren sorumludur.

 

(6) Şayet teslimatın gecikme ihtimali var ise, nedenleri belirtilerek teslimat tarihinden önce yeni bir teslimat tarihi ile işi üstlenen tarafından işi verene bildirilmesi gerekir.

 

(7) Özel bir antlaşma yapılmadı ise çeviriler tek nüsha olarak teslim edilir.

 

(8) Teslimat tarihi kısa bir süre geciktirilmiş ise işi veren o zamana kadar çevirisi yapılmış metinlerin ücretinden kısmen düşüş yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle sözleşmeyi iptal etme hakkı yoktur.

 

(9) Sözleşmede çevirinin işi veren tarafından alınması kararlaştırılmış ise ve işi veren teslimat tarihinden sonra 14 gün içerisinde çevirisi yapılmış metni almaz ise, işi üstlenen çeviriyi ödemeli olarak posta yolu ile gönderme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda posta ücreti ve ödemeli farkı tercüme fiyatına eklenir ve işi veren tarafından ödenmek zorundadır.

 

(10) Fiyatlandırma türleri ve ücretler işin verildiği gün geçerli olan fiyat listesine göre uygulanır.

 

(11) Büyük hacimli işlerde işi üstlenen avans isteme hakkına sahiptir.

 

(12) Açıklaması olan durumlarda işi üstlenen çevirisini yapmış olduğu metinleri teslim etmeden ücretinin peşin ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

(13) Faturalar 14 gün içerisinde ödenmek zorundadır.

 

(14) İşi veren tarafından ödemede gecikme olur ise 25,- Euro ya kadar ihtar masrafları ve yıllık %14´e kadar gecikme faizi alınır.

 

(15) Uzun süreli işlerde işi üstlenen ücretleri aylık olarak talep etme hakkına sahiptir.

 

11. Bilgi Koruma

(1) İşi üstlenen kendisine verilen tüm bilgileri gizli tutmak ile yükümlüdür.

 

(2) Teknoloji vasıtası ile yapılan veri aktarımında (ör: e-posta) üçüncü şahıslar tarafından izinsiz erişim mümkün olduğundan işi üstlenen mutlak koruma garantisi sağlayamamaktadır.

 

(3) İşi üstlenen uygun gördüğü şekilde (ör: CD) işi verenin bilgilerini kayıt etme hakkına sahiptir. İşi üstlenene verilen tüm bilgiler yalnızca iş ile bağlantılı olarak kullanılır ve işi verenin talebi üzerine silinir.

 

12. Mücbir Sebepler

Mücbir sebeplerden dolayı işi veren ve işi üstlenen sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptirler. Her ne olursa olsun işi üstlenenin o zamana kadar yapmış olduğu masraflar ve o zamana kadar yapmış olduğu işin ücreti ödenmek zorundadır.

 

13. Uygulanacak Yasa

(1) Bu sözleşme Alman Hukukuna tabidir. Tüm iş siparişleri ve bunlardan doğacak haklar için Alman Hukuku uygulanır.

(2) Eğer sözleşmenin münferit hususları geçersiz kalırsa veya gerçekleştirilmesi mümkün değilse, sözleşmenin diğer bölümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Geçersiz veya gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hususların yerine bu hususların ekonomik anlamına mümkün olduğunca yakın bir düzenleme yürürlüğe konmalıdır. Bu, sözleşme içinde tamamlanması gerekli boşluklar için de geçerlidir.

 

14. Mahkeme Yeri

Tüm katılanlar için mahkeme yeri Hannover'dir.

 

 

 

SOSYAL MEDYA

 

 

İLETİŞİM

 

 

MESAİ SAATLERİ

 

         

 

Skype adresimiz:
netzwerk@intersprachen.de

 

Cüneyt Akçınar

 

Schulenburger Landstr. 216

30419 Hannover

 

Telefon: +49 (0)511 / 47 39 634

Cep: +49 (0)157 / 77 33 93 27

E-Posta: info@almanca-tercueman.de

Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe
10:30 - 18:30

Salı ve Cuma
10:30 - 16:00

 

 

 

 

Şirket Bilgileri

Gizlilik

GSŞ

Download

İş Başvuruları

© Almanca-Tercüman.de 2002. Tüm Hakları Saklıdır.